Vila As – odmor uz vaučer


Vila As se od 10.januara 2020.godine nalazi na spisku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za učešće u programu odmor uz vaučere.

Vlada Republike Srbije već nekoliko godina odobrava vaučere u vrednosti od 5.000 dinara za odmor.

Što se tiče dokumentacije građanima je potrebna rezervacija od izdavaoca koji je na listi Ministarstva turizma, dok ostatak dokumetacije zavisi od radnog statusa.

Nezaposlena lica tako treba da dostave potvrdu od Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleni dostavljaju potvrdu iz preduzeća da imaju zaradu manju od 60.000 dinara za mesec koji prethodi u kome se podnosi zahtev, dok penzioneri dostavljaju ček od poslednje penzije. Prijave se vrše na šalterima svih pošta u Srbiji.

U odnosu na 2019.godinu pravila su nešto izmenjena naime građani neće moći da menjaju objekat u kome će boraviti dok se vreme boravka može promeniti u saglasnosti sa izdavaocima i raspoloživim kapacitetima.